12 tháng 9 năm 2013

12 tháng 9 năm 2013
12 tháng 9 năm 2013, đánh dấu một sự thay đổi lớn, rất nhiều khó khăn đang đợi chờ trước mặt nhưng thật vui vì quen được người bạn tốt bụng. Xin gửi lời cám ơn đến Anthony, người bạn mà tôi hân hạnh được quen biết.

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Mùa Xuân Đầu Tiên (NRG)


Hát Ru Việt Nam - Con Ngoan Hãy Ngủ (NRG)


01 -ConNgoanHayNgu-HatRuVietNam\Track01.wav: this track is CDDA with probability 87%
02 -ConNgoanHayNgu-HatRuVietNam\Track02.wav: this track is MPEG with probability 80%
03 -ConNgoanHayNgu-HatRuVietNam\Track03.wav: this track is CDDA with probability 100%
04 -ConNgoanHayNgu-HatRuVietNam\Track04.wav: this track is MPEG with probability 100%
05 -ConHayNguNgoan-HatRuVietNam\Track05.wav: this track is MPEG with probability 90%
06 -ConNgoanHayNgu-HatRuVietNam\Track06.wav: this track is CDDA with probability 100%
07 -ConNgoanHayNgu-HatRuVietNam\Track07.wav: this track is CDDA with probability 62%
08 -ConHayNguNgoan-HatRuVietNam\Track08.wav: this track is CDDA with probability 86%
09 -ConNgoanHayNgu-HatRuVietNam\Track09.wav: this track is CDDA with probability 100%
10 -ConNgoanHayNgu-HatRuVietNam\Track10.wav: this track is CDDA with probability 42%
11 -ConNgoanHayNgu-HatRuVietNam\Track11.wav: this track is CDDA with probability 100%

Lam Trường - Con Đường Tình Yêu (NRG)