12 tháng 9 năm 2013

12 tháng 9 năm 2013
12 tháng 9 năm 2013, đánh dấu một sự thay đổi lớn, rất nhiều khó khăn đang đợi chờ trước mặt nhưng thật vui vì quen được người bạn tốt bụng. Xin gửi lời cám ơn đến Anthony, người bạn mà tôi hân hạnh được quen biết.

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Lệ Thu - Những Nụ Mầm Mới (NRG)

version hải nội

Lệ Thu CD - Bước Chân Dĩ Vãng (NRG)


Phượng Nga CD - Lệ Thu - Nước Mắt Mùa Thu (NRG)


Người Đẹp Bình Dương CD082 - Lệ Thu - Lời Buồn Thánh (NRG)


Lệ Thu CD - Tưởng Niệm (NRG)


Lệ Thu CD - Mối Tình Xa Xưa (NRG)


Lệ Thu CD - Lệ Thu, Anh Dũng - Lặng Nhìn Ta Thôi (NRG)


Lệ Thu CD - Cuối Trời Mây Trắng Bay (NRG)


Làng Văn CD036 - Bài Tình Ca Mùa Đông (NRG)


Giáng Ngọc CD009 - Lệ Thu - Về Miền Trung (NRG)


Lệ Thu CD - Như Một Tác Phẩm Để Đời 1 (NRG)


Lệ Thu CD - Như Một Tác Phẩm Để Đời 2 (NRG)


Lệ Thu CD - Như Một Tác Phẩm Để Đời 3 - Lệ Thu & Những Giòng Nhạc Tình (NRG)


Lệ Thu CD - Như Một Tác Phẩm Để Đời 4 - Lệ Thu & Những Giòng Nhạc Bất Tử (NRG)