12 tháng 9 năm 2013

12 tháng 9 năm 2013
12 tháng 9 năm 2013, đánh dấu một sự thay đổi lớn, rất nhiều khó khăn đang đợi chờ trước mặt nhưng thật vui vì quen được người bạn tốt bụng. Xin gửi lời cám ơn đến Anthony, người bạn mà tôi hân hạnh được quen biết.

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Tape Bolsa 1 - Mộng Long - Ai Lên Xứ Hoa Đào (WAV)


Hải Âu CD112 - Forget Me Not - Dạ Vũ Nhạc Trẻ Hải Âu (NRG)


Tape Shotguns 67 - Ngọc Chánh 5 - Nhạc Khiêu Vũ 1 (WAV)


Mai Ngọc Khánh CD018 - Thế Giới Nhạc Trẻ 5 - Dạ Vũ Twist (NRG) + bìa scan mới


Hoàng Lan Music CD3 - Đời Buồn Khi Vắng Anh (NRG) + bìa scan mới