12 tháng 9 năm 2013

12 tháng 9 năm 2013
12 tháng 9 năm 2013, đánh dấu một sự thay đổi lớn, rất nhiều khó khăn đang đợi chờ trước mặt nhưng thật vui vì quen được người bạn tốt bụng. Xin gửi lời cám ơn đến Anthony, người bạn mà tôi hân hạnh được quen biết.

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Băng Thơ Hoàng Oanh 2 - Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (WAV) bản thu mới


Thái Lai CD - Viết Thái, Xuân Lai - Nhắn Người Viễn Xứ (NRG)


Hương Xưa CD005 - Hoàng Oanh - Mưa Trên Phố Huế (NRG)


Hoàng Oanh Kỷ Niệm CD05 - Giọt Lệ Tình (NRG)


Hoàng Oanh Kỷ Niệm CD04 - Ngày Em 20 Tuổi (NRG) + bìa scan mới


Hoàng Oanh Kỷ Niệm CD03 - Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương (NRG) + bìa scan mới


Hoàng Oanh Kỷ Niệm CD02 - Những Bài Tình Ca Xứ Huế (NRG) + bìa scan mới


Hoàng Oanh Kỷ Niệm CD01 - Những Bài Tình Ca Mùa Xuân (NRG) + bìa scan mới


Tape Phượng Nga 3 - Quốc Hận 30.4.75 (WAV)