12 tháng 9 năm 2013

12 tháng 9 năm 2013
12 tháng 9 năm 2013, đánh dấu một sự thay đổi lớn, rất nhiều khó khăn đang đợi chờ trước mặt nhưng thật vui vì quen được người bạn tốt bụng. Xin gửi lời cám ơn đến Anthony, người bạn mà tôi hân hạnh được quen biết.

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Châu CD035 - Chiếc Bóng Bên Đời (NRG)


Châu CD046 - Hoa Trang Vườn Cũ (NRG) + bìa scan mới


Châu CD051 - Một Lần Lỡ Bước (NRG) + bìa scan mới


Phù Sa CD001 - Đình Văn, Phương Dung - Hoa Tím Ngày Xưa (NRG) + bìa scan mới


Hoa Phượng CD043 - Bích Phượng - Cây Bưởi Non Quê Mẹ (NRG) + bìa scan mới


Sài Gòn Music CD - Sông Quê 5 (NRG) + bìa scan mới


Sài Gòn Music CD - Sông Quê 1 (NRG) + bìa scan mới