12 tháng 9 năm 2013

12 tháng 9 năm 2013
12 tháng 9 năm 2013, đánh dấu một sự thay đổi lớn, rất nhiều khó khăn đang đợi chờ trước mặt nhưng thật vui vì quen được người bạn tốt bụng. Xin gửi lời cám ơn đến Anthony, người bạn mà tôi hân hạnh được quen biết.

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

ZTCD - Tiếc Nhớ Cũng Đành (NRG)


Mưa Hồng CD266 - Lê Tuấn - Em Đi Trên Cỏ Non (NRG) + bìa scan mới


Maxim CD - Ý Nhi, Kenny Thái - Em Là Tặng Phẩm Từ Trời (NRG) + bìa scan mới


Mưa Hồng CD440 - Tình Ca Phạm Anh Dũng - Da Quỳnh Hương (NRG) + bìa scan mới


Làng Văn CD113 - Họa Mi - Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên (NRG) + bìa scan mới